Geachte bezoeker

Vanaf 15 april 2022 komen we samen in de Royal Place, Middelweg 11, jeugddorp, Dordrecht

Op zondagen om 10:30 hebben we onze samenkomst en ben je van harte welkom.

Het leidersteam

 

Foto-impressie

Missie en Visie

Onze missie:
Jezus vinden, volgen en verkondigen.

Onze visie:
Wij zijn een gemeente van dankbare volgelingen van Jezus Christus die onder leiding van de Heilige Geest er naar streven:

  • met enthousiasme eerbiedig op God gericht te leven
  • te leven naar Bijbelse normen
  • God en elkaar te dienen met onze gaven en talenten
  • zorg te dragen voor elkaar en anderen in onze samenleving
  • onze medemens met Jezus Christus bekend te maken
Ga naar boven