We kregen bericht van de gemeente Dordrecht dat ze per direct alle activiteiten in de wijkaccommodaties stop zetten i.v.m de maatregelen rondom de coronavirus, covid-19.

Dit betekent dat het CSS niet beschikbaar is voor ons.

Dus de diensten komen te vervallen.

Het leidersteam

 

Preken

We proberen elke zondag de dienst op te nemen. Wil je graag een digitaal kopie van de opname mag je hier de formulier invullen en sturen we de mp3 op.

Foto-impressie

Missie en Visie

Onze missie:
Jezus vinden, volgen en verkondigen.

Onze visie:
Wij zijn een gemeente van dankbare volgelingen van Jezus Christus die onder leiding van de Heilige Geest er naar streven:

  • met enthousiasme eerbiedig op God gericht te leven
  • te leven naar Bijbelse normen
  • God en elkaar te dienen met onze gaven en talenten
  • zorg te dragen voor elkaar en anderen in onze samenleving
  • onze medemens met Jezus Christus bekend te maken
Ga naar boven