Geachte bezoeker

Vanaf 15 april 2022 komen we samen in de Royal Place, Middelweg 11, jeugddorp, Dordrecht

Op zondagen om 10:30 hebben we onze samenkomst en ben je van harte welkom.

Het leidersteam

 

Geachte bezoeker.

Ook onze samenkomsten zijn aangepast wegens de Covid maatregelen van het RIVM.

Op dit moment kunnen wij dan ook niet samenkomen zoals we gewend waren in het CCS.

Zodra er meer bekend is zullen wij dat hier communiceren.

 

 

Zaterdag 4-05-2020

We kregen bericht van de gemeente Dordrecht dat ze per direct alle activiteiten in de wijkaccommodaties stop zetten i.v.m de maatregelen rondom de coronavirus, covid-19.
Dit betekent dat het CSS niet beschikbaar is voor ons.

Dus de diensten komen te vervallen.

Het leidersteam

vrijdag 13-03-2020

Geachte gemeenteleden,

Op 12 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit kun je vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Voor ons als Kom & Zie Dordrecht zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Gezien onze gemeente niet groter is dan 100 leden, menen wij dat we de samenkomsten door kunnen laten gaan.

Maak voor jezelf de afweging of het wijs is dat jij komt.

Ben je verkouden of koortsig, blijf dan thuis.

Ook bij andere gezondheidsklachten waardoor je weerstand lager is, blijf dan thuis.

Er zijn diverse alternatieven die aangeboden (gaan) worden op tv en radio. Zodat je toch iets van een dienst mee zou kunnen maken.

Vooralsnog geldt bovenstaande voor de periode tot 1 april 2020.

En zal zo nodig bijgesteld worden. Wij houden de berichten van RIVM en rijksoverheid hiertoe in de gaten.

In Hem verbonden,

Het leidersteam

Christengemeente Kom & Zie Dordrecht

Ga naar boven